Специализирани софтуери за управление и контрол – в сферата на охраната