Пожароизвестяване

 


 

 

  Системите за пожароизвестяване са най- сигурната превантивна мярка за предотвратяване на огромните имуществени щети и човешки жертви, които може да предизвика неконтролируемия огън. Те са вид алармени системи, които се включват при поява на първите признаци за пожар.Чрез сирени или светлинни сигнализации се известяват живущите или работещите в помещението , а също хората на околните улици или в мониторинг центъра.

 

 

Основните видове пожароизвестителни системи са конвенционални и адресируеми. Конвенционални са всички произвеждани допреди 10 години пожароизвестителни системи, които обаче все още намират своето приложение. Нови и модерни са адресируемите централи. С развитието на електрониката стана възможно адресирането на датчиците ,т.е. прецизна локализация на мястото от където идва сигнала. Чрез номера на датчика се получава точна информация кое е помещението или коя част от него е застрашена от пожар. Така информацията чрез централата отива в мониторинг центъра или при човека, който в момента може да отреагира.

 

Изборът на типа пожароизвестителна инсталация се прави от експертите на Технопол след задълбочен анализ на спецификата на обекта и неговото функционално предназначение.

 

Единственият вид алармени системи в България, които са законово регламентирани и тяхното поставяне е също нормативно определено , това са пожароизвестителните системи.