Курс за оръжие

 

КУРС ЗА БЕЗОПАСНО БОРАВЕНЕ С ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ ! 
 

 

 

 

 

Технопол Секюрити ЕООД организира всяка последна седмица на месеца курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие. Успешното завършване на курса дава право за кандидатстване за получаване на разрешително за носене и боравене с огнестрелно оръжие, закупуване на лично късо, нарезно оръжие и работа на обекти като въоръжена охрана. Необходими документи при записване за участие в курса:

  • свидетелство за съдимост;
  • медицинско свидетелство от психодиспансер, че лицето не страда от психически разстройства ( специално за боравене с оръжие);
  • копие на лична карта.

Учебните занятия в курса се провеждат съгласно програмата за обучение и полагане на изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие, приложение № 4 от Наредба № I3-575/02.03.2011 г. на МВР. Изпитът се провежда от структурите на МВР, съгласно чл. 10 от наредба № I3-575/02.03.2011 г. на МВР на определена от Служба КОС при ОДМВР дата. Курсовете се провеждат в сградата на Технопол Секюрити ЕООД – Стара Загора, бул.“Славянски“ 57, ет.5

 

 

Цена на курса – 300 лв. В нея са включени лекции, учебна и изпитна стрелба, мишени, боеприпаси, изпитни такси, издаване на удостоверение и сертификат. Записване - до 20-то число на месеца. Kапаро от 100 лв. или цялата такса се внася при записването. 

 

 

За справки и записвания:
 

тел. 042 600362 или 0886 600362.

e-mail: office@technopol.biz