Контрол на достъп

 


 

 

  Системите за контрол на достъп предоставят широк спектър от решения – от локални ( на един вход) до мрежови системи за голям брой помещения. Изборът на конкретна система за контрол на достъп зависи от потребностите на предприятието или институцията. Контролът на достъп е ефективно средство срещу непозволено проникване на територията на предприятието от външни лица, а също и разграничаване достъпа на сътрудниците, съобразно индивидуалното им ниво на оторизиран достъп.Системата за контрол на достъп е един от елементите на интегрирана система за сигурност, заедно с видеонаблюдение и пожароизвестителна система.
 

 


 


Предимства:
 

• Работа в автономен режим без да е в постоянна връзка с компютър

• Енергонезависимо захранване

• Разграничаване на правата на достъп по време, посока, йерархично ниво

• Поддръжка на седмични и дневни графици

• Невъзможност за подправяне на безконтактните чип карти

• Голяма пропускателна способност

 

Данните от системата за контрол на достъп дават възможност за подобряване на ефективността на организацията , за поддържане на трудовата дисциплина и за автоматизиране на изчисляване на работното време.

 

Инсталирането на системи за контрол на достъпа може да бъде първата стъпка в изграждането на интегрирана система за безопасност и ефективност във Вашата организация .